teisipäev, 23 juuli, kell 18:39:58
RSS vood Twitter Facebook Helista

Fotogalerii: Läänemaa aasta õpetaja 2015 tunnustamisüritus

Fotod: Tarmo Õuemaa

Täna peeti Läänemaa ühisgümnaasiumi aulas Läänemaa aasta õpetaja tunnustamisüritust, kuhu peale maakonna parimate lasteaia- ja kooliõpetajate olid kutsutud ka näiteks parimad koolitajad ja täiskasvanud õppijad.

 

Meene said neli tänavu Läänemaa koolides tööd alustanud noort õpetajat:

 

Heili Lukas – Oru kooli keemiaõpetaja

Maris Markus – Taebla gümnaasiumi bioloogiaõpetaja

Kerli Toming – Noarootsi põhikooli ja gümnaasiumi matemaatikaõpetaja

Saskia Voogla – Uuemõisa lasteaed-algkooli klassiõpetaja.

 

Aastate õpetaja 2015 tiitli pälvisid:

 

Helgi Miller – töötanud erivajadustega õpilastega juba 55 aastat. Kogu selle aja on ta tegelenud õpilaste käeliste oskuste arendamisega läbi kunsti- ja näputöövõtete. Ikka leiab ta ideid, kuidas raskete puuetega lapsi tegutsema ja liikuma panna. Just liikuma, sest tema teine kirg lisaks käsitööle on tants ja muusika. Ligi 20 aastat on ta olnud erinevate rahvatantsurühmade juhendaja ja maakondlike rahvakunstiürituste korraldaja. Tema algatatud on ka vähegi viitsijate päev, mis on kujunenud tänaseni traditsiooniliseks taidlejaid ühendavaks ürituseks. Helgi Miller on võtnud oma tööks ja südameasjaks kõikide Läänemaal tegutsenud rahvatantsujuhtide tööde ja tegemiste kataloogiseerimise.

 

Ellen Turnau – lasteaia muusikaõpetaja 45 aastat, neist 35 aastat Haapsalu lasteaias Tõruke. Kolleegide hinnangul nooruslik, uudishimulik, uuendustele vastuvõtlik, tugeva pedagoogilise vaistuga, loominguline, empaatiline. Professionaalselt küps, pedagoogiliselt meisterlik. Tema tegevus on ulatunud kaugemale oma lasteaiast; nii on ta õpetaja-metoodikuna koostanud “Alushariduse õppekava muusikaõpetuses”, kirjutanud ja pidanud kogemusloenguid muusikaõpetajatele ja üliõpilastele, juhtinud maakonna lasteaia muusikaõpetajate ainesektsiooni, olnud maakondlike tantsupidude lavastusgrupi liige. 

 

Läänemaa aasta lasteaiaõpetaja 2015 nominendid

 

Anne Ütsik – Martna lasteaia õpetaja 

 

Helle Ilumäe – Taebla lasteaia õpetaja 

 

Liivi Veske – Haapsalu lasteaia Tõruke liikumisõpetaja.

 

Marilii Saar - Tõrukese lasteaia Liblika rühma õpetajad

 

Heli Indus – Tõrukese lasteaia Liblika rühma õpetajad

 

Ülle Kahem – Ridala põhikool-lasteaia õpetaja

 

Kategooria Läänemaa aasta klassiõpetaja 2015 nominendid

 

Heli Allvee - Virtsu kool

 

Lia Lees – Haapsalu põhikoolis

 

Merle Tamm – Taebla gümnaasiumis 

 

Ruth Kampmann – Haapsalu põhikoolis

 

Kategooria Läänemaa aasta klassijuhataja 2015 nominent

 

Evelin Nappus – Haapsalu linna algkooli 

 

Katrin Otsa – Noarootsi kooli õpetaja

 

Kategooria Läänemaa aasta põhikooliõpetaja 2015 nominendid

 

Ervin Rannik – ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Kullamaa keskkoolis 

 

Ivi Küla – Risti kooli muusikaõpetaja ja ringijuhendaja 

 

Siivi Jõgi – Virtsu koolis matemaatika ja keemiaõpetaja

 

Tiina Mägi – Taebla gümnaasiumi emakeele- ja kirjanduseõpetaja

 

Triinu Suitsberg – inglise ja saksa keele õpetaja Haapsalu põhikoolis

 

Valli Ost – Lihula gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja

 

Kategooria Läänemaa aasta gümnaasiumiõpetaja 2015 nominendid

 

Imbi Raudkivi – LÜG geograafia- ja valikaineõpetaja

 

Kaie Karpa -  Noarootsi gümnaasiumi geograafia ja religiooniõpetuse õpetaja

 

Tiiu Randmann-Mihkla – kunstiõpetaja Läänemaa ühisgümnaasiumis 

 

Kategooria Läänemaa aasta huvikooli/huvihariduse õpetaja 2015 nominendid

 

Helle Lember – ringi- ja huvijuht Haapsalu Viigi koolis 

 

Heikki Sool – Läänemaa spordikooli lauatennise vanemtreener

 

Kaja Avila – Taebla gümnaasiumi õpetaja ja ringijuht

 

Kategooria Läänemaa aasta koolijuht 2015 nominent

 

Pille Kaisel – Metsküla algkooli direktor

 

Kategooria aasta tegu Läänemaa hariduses 2015 nominent

 

Õppetöö mitmekesistamine loodusringi tegevustega Taebla gümnaasiumis, Õpetaja Mare Urbas

 

Kategooria Läänemaa aasta hariduse sõber 2015 nominendid

 

Cynne Põldäär – Läänemaa arenduskeskuse ettevõtluskonsultandina 

 

Katrin Seppel – LÜG juhiabi

 

Kullamaa keskkooli hoolekogu

 

Ly Targamaa – Õpetaja abi Tõrukese lasteaias

 

RMK Nõva looduskeskus

 

Läänemaa aasta lasteaiaõpetaja 2015  on Aivi Paju

 

Aivi Paju on Taebla lasteaia õpetaja ja õppekava töörühma juht. Väärib tunnustust kui õuesõppe, loodushariduse ja keskkonnaõpetuse eesvedaja. Innovaatiline, ettevõtlik ja särasilmne isiksus, kes nakatab loodushuviga nii lapsi kui täiskasvanuid. Rõõmsameelne kasvataja, kes paneb lapsed tundma, et nad on alati lasteaeda oodatud.

 

Läänemaa aasta klassiõpetaja 2015

 

Sirje Matsik – Ridala põhikool. Suure südamega õpetaja. Töökas, mitmekülgne ja paljude annetega. Tema osas kehtib kõik see, mida öeldakse suurepärase professionaali kohta.  Temast peetakse kogukonnas lugu, teda usaldatakse ja just tema klassi tahavad emad-isad oma lapse panna. Kui õpetaja Sirje õpilased ainevõistlustel teistega mõõtu võtavad, siis ikka tulemuslikult. Pidevõppijana on ta koolitanud end õpilaste hariduslike erivajaduste ja haridustehnoloogia valdkonnas ning jagab meelsasti oma teadmisi kolleegidega.

 

Läänemaa aasta klassijuhataja 2015

 

Lii Habak – Haapsalu linna algkooli õpetaja, avatud ja koostöine. Olles ise pidevõppija, rakendab töös lastega kõige innovatiivsemaid õppetegevusi, seades esmaeesmärgiks, et iga õppiv laps saaks eduelamuse, et õpe oleks seotud praktilise eluga ja emotsioonidega. Just tema käest võib nõu küsida, kuidas uuenenud õpikäsitusest lähtuvalt koolitunde ette valmistada.

 

Läänemaa aasta põhikooliõpetaja 2015

 

Edita Luik - Oru kooli emakeele- ja kirjanduse õpetaja, õppealajuhataja. Edita Luik austab oma õpilasi ja õpilased austavad teda. Keegi ei saa täpselt aru, kuidas ta seda teeb, aga ta suudab innustada iga õppijat. Tema tunnid on põnevad, loomingulised ja mängulised, samas on ta nõudlik ja esitab õppijatele kõrgeid ootusi. Ja igaüks leiab oma võimetele rakenduse. Ta jaksab osaleda ka Kaitseliidu Lääne maleva töös ning tema eeskujul tahavad paljud Oru kooli õpilased liituda Noorkotkaste või Kodutütarde rühmaga. Edita poolt korraldatud laagrites on noored tänu oma juhendajale õppinud, mis on kohusetunne ja mis on distsipliin.

 

Läänemaa aasta gümnaasiumiõpetaja 2015

 

Kalle Lõuna – Läänemaa ühisgümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse metoodik-õpetaja. Gümnasistide lemmikõpetaja, sest tunnid on sisutihedad, vaheldusrikkad ja humoorikad, tunnivälised tegevused silmaringi avardavad. Tema poolt juhendatud õpilased on saavutanud head tulemused ühiskonnaõpetuse olümpiaadil ja meistrivõistlustel, kõnevõistlustel ning mälumängul. 

 

Korraldanud rea gümnasistide ja kolleegide silmaringi laiendavaid üritusi: Kõnevõistlused, noorte varivalimiste debatt, koolisisesed ja maakondlikud mälumängud, Euroopa parlamendi simulatsioonimäng, organiseeritud õppekäigud erinevatesse asutustesse, erinevate avaliku elu tegelaste esinemiste korraldamine õpilastele.

 

Ühiskondlik tegevus: Läänemaa ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse ainenõukogu eestvedaja, Eesti ajaloo ja ühiskonnaõpetuse seltsi volikogu liige ja läänemaa piirkonna esimees; üleriigilist ajaloo-olümpiaadi ettevalmistava komisjoni liige. Üleriigilist ainekava „inimene ja õigus“ välja töötava töögrupi liige. LÜG i sotsiaalsuuna juhina on töötanud välja suuna aluspõhimõtted ja koostanud suure osa ainekavadest jne jne.

 

Läänemaa aasta huvikooli/huvihariduse õpetaja 2015

 

Viive Marleen – järjekindla ja tulemusliku töö eest pärimusmuusika vallas Haapsalu muusikakoolis ja Läänemaal 2014/2015. õppeaastal nimetati ta Haapsalu muusikakooli aasta õpetajaks. Üleriigilisel pärimusmuusika võistumängimisel on tema õpilased saavutanud mitmeid auhinnalisi kohti. Alati innustav ja energiat andev. 

 

Läänemaa aasta koolijuht 2015 on Janar Sõber

 

Uuendusmeelne koolijuht, kes on sihikindlalt ja tulemuslikult kujundamas õppivat organisatsiooni. Kui direktor usub sellesse, et iga päev koolis saab olla huvitav ning toetab oma kolleege ja õpilasi, siis läheb sellega kaasa kogu kollektiiv. Noore koolijuhina on Janar Sõber tõestanud end kui tõeline maa sool. Lisaks igapäevatööle koolis on ta seotud paljude erinevate valdkondadega kogukonnas.

 

Läänemaa aasta kutseõppeasutuse õpetaja 2015

 

Mario Metshein – armastatud ja hinnatud arvutivaldkonna kutseõpetaja, kes oskab õpilased arvuti kasutusvõimalustest innustuma panna ning kelle arvukaid veebipõhiseid õppematerjale kasutavad väga paljud Eesti kutse- ja kõrgkoolide õpetajad. Mario õpilased kutsehariduskeskuses peavad just teda oma kooli “väärtuseks“

 

Aasta tegu Läänemaa hariduses 2015

 

Kullamaa keskkooli heategevusüritus “Laulud ja tantsud tähtedega”. Õpilaste muusika-, laulu- ja tantsuoskusi arendav heategevuslik üritus võimaldas koguda koolile raha kitarride ostmiseks. Ürituse ettevalmistus ja esinemine aitasid kaasa meeskonna kujunemisele ning vastutustunde kasvamisele. Ürituse eestvedajateks olid muusikaõpetaja Ülle Tammearu ja huvijuht Riina Gilden.

 

Läänemaa aasta hariduse sõber 2015

 

Koit Uus – ettevõtja ja ärimees, kelle initsiatiivil loodi 2014. aastal Läänemaal MTÜ “Hoovõtukeskus”, mille sisuks on tugiperede süsteemi loomine riskigrupi lastele ja noortele, kes vajavad põhikoolist väljalangemise ennetamiseks toetust oma sotsiaalses arengus ja enesekindluse kasvamises. 

 

Aasta õpetaja on maakondliku valimiskomisjoni otsusel Läänemaa aasta õpetaja 2015 Kalle Lõuna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Share |

Kommentaarid

Uudised

Täna kontrollivad politseinikud üle Eesti reguleerimata ülekäiguradade juures jalakäijate ja sõidukijuhtide käitumist.

Tartus tegi avarii politseiauto, milles olnud ametnik sai viga. Tallinnas viidi haiglasse trollis kukkunud naine. 

Uneapnoe on tõsine haigus, mis murrab tugevaid mehi ja muudab nende elu kannatusterikkaks. Läänemaa mees Arvo Kirs, kes on aastakümneid unehäirete ja hingamisseiskumistega võidelnud, räägib Maalehele oma loo.

Eelmise aasta 15. oktoobril alanud Eesti ühiskonna- ja majandusmeistrivõistlustel jõutakse lõpule 1. aprillil. Ülipingelises võistluses on läänlastel ja Läänemaaga seotud olnud isikutel tugevad positsioonid.

Lääne maavalitsus ootab ettepanekuid, kellele anda sel aastal Läänemaa aasta ema tiitel. Ettepanekuid saab esitada kuni 20. aprillini ning tiitli saaja kuulutatakse välja emadepäeva paiku.

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom koostöös Euroopa Parlamendi ALDE fraktsiooniga kutsub oma valijaid kohtumisele laupäeval, 9. aprillil kell 13 Haapsalu muusikakooli saalis (Kastani 7). Samal päeval annab Toomi büroo sotsiaalmajas ka tasuta õigusabi. 

Haapsalus Wiedemanni 14 ajalooline ja suursugune hoone ehitatakse ümber elamuks. Korterite hinnad algavad 100 000 eurost. 

Lääne maavalitsus leiab, et Lihula vallavalitsus paistis 2015. aastal silma avatuse ja moodsa meediatööga ning vääriks Regionaalmaasika tiitlit. Seetõttu esitas maavalitsus vallavalitsuse kandidatuuri rahandusministeeriumi korraldatavale regionaalse arengu konkursile, teatas maavalitsus. 

Maaeluminister Urmas Kruuse kinnitas Läänemaa kalanduspiirkonna 2015-2025 tegevusstrateegia ning määras Läänemaa kalanduspiirkonnale tulevaks neljaks aastaks kokku 2 936 371 eurot toetust.

29. märtsil kell 17.11 said päästjad väljakutse Nõva valda Rannakülla, kus põles umbes 1,5 hektarit kulu. Päästjad likvideerisid põlengu kell 17.49.

Eile õhtul süüdati Virtsu esimeses tuulepargis lõkked, et sel moel mälestada president Lennart Merit, kel oleks tänavu täitunud 87 eluaastat. Seda traditsiooni kutsutakse Suure Lennu Kaare Tulede Teeks, mis sai alguse 2006. aasta kevadel.

Täna on Viljandis infopäev söödakäitlejatele, kus tutvustatakse muudatusi Euroopa Liidu söödavaldkonna õigusaktides, antakse juhiseid sigade Aafrika katkuga seotud riskide maandamiseks teravilja käitlemisel ning Salmonella vältimiseks sööda tootmisel.

Eesti päritolu kaubad moodustasid 2015. aastal 68% kogu kaupade ekspordist, teatas Statistikaamet. Kõige enam eksporditi Eesti päritolu masinaid ja seadmeid ning puitu ja puittooteid. Peamised ekspordi sihtriigid olid Rootsi ja Soome.

Hiiumaal jäi rajakaamerasse ilves, kes on hundi murtud hirvekorjuse juures, teatas Eesti Jahimeeste Selts. Tavapäraselt arvatakse, et ilves vanu korjuseid ei söö, kuid Kalle Kruusil on see juba teine juhus, kus ilves käib mitu päeva järjest hundi tagant jäänuseid söömas.

Võntküla külamajas saab homme kl 18.30 vaadata Eesti kinode vaadatuimat kodumaist filmi "Klassikokkutulek". Pääse maksab 3 eurot. 

Homme on viimane päev, mil saab Augustibluusi festivali passe osta soodsalt 33 euro eest. 1. aprillist passi hind kallineb. 

Kaks aastat ja viis kuud olen teinud Läänlast, aga 1. aprillist saab minust taas Lääne Elu ajakirjanik.

Keskerakonna Riigikogu valimiste kampaaniameeskonna liikme ja nüüd Põhja-Tallinna linnaosa vanema Raimond Kaljulaidi sõnul luiskas peaminister Taavi Rõivas intervjuus USA vestlussaatele The Daily Show, kui väitis, et Reformierakond võitis lisaks valimistele ka paberhääletuses.

Täna avatakse Hiiumaal Eesti kõige uhkem barokkstiili esindav, äsja restaureeritud ja sisustatud Suuremõisa mõis. Ennistatud härrastemajas tegutseb Hiiumaa ametikool ja Suuremõisa põhikool.

Kaitseväe toetuse väejuhatuse logistikapataljon harjutab sel nädalal Klooga harjutusväljal. Sellest tulenevalt liigub kolmapäeval ja neljapäeval marsruudil Ämari-Klooga-Ämari tavapärasest rohkem kaitseväe sõidukeid.

85% Eesti elanikest saavad puhta joogivee ühisveevärgi kaudu otse koju, pea sama paljude inimeste reovesi kogutakse kokku ühiskanalisatsiooni kaudu ning puhastatakse vastavalt nõuetele. Läänemaal on olukord kehvem.

Õpetajad üle Euroopa jagasid oma parimaid meetodeid, millega tugevdada õpilaste viit põhioskust: suuline eneseväljendus, matemaatilised oskused; lugemine; kirjutamine, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia.

Tänavu saab juba 10 aastat ajast, mil 29. märtsi päikseloojangu eel süüdatud lõkete ääres mõeldakse meie säravale presidendile Lennart Merile. Tänavu süütab Velise kultuuri- ja hariduse selts Suure Lennu Kaare ehk Tulede tee lõkked Virtsus.

Maksu- ja tolliametile (MTA) on oma eelmise aasta tuludeklaratsiooni esitanud juba 617 387 inimest. Enne 31. märtsil saabuvat tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäeva lisandub veel eeldatavalt 40 000 deklaratsiooni, kohustus on tuludeklaratsioon esitada vähemalt 14 300  füüsilisest isikust ettevõtjal.

Möödunud kolmapäeval tähistati kogu maailmas metoroloogiapäeva. Nii ka Haapsalus, kus lasteraamatukokku on külla kutsutud tõeline polaaruurija Vello Park.

Detsembri keskel Nairobis toimunud Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) ministrite konverentsil otsustati pärast mitmeid päevi kestnud vaidlusi kaotada ekspordisubsiidiumid põllumajanduses. Kuidas vaevaliselt sündinud kokkuleppele jõuti, kirjutab Maablogis Eesti esindaja WTO juures Genfis Kristina Uibopuu.

Töötajaga juhtus tööõnnetus, kui ta töötas ketassaega. Töötaja arvates oli tööpink ohtlik, aga tööandja arvas, et see oli korras.

Kogu selle meediakajastuse ja tähelepanu juures jääb arusaam, nagu kõik koeraomanikud on vastutustundetud ja ei korista oma koera väljaheiteid. Mind isiklikult solvab selline üldistamine ja ka enamikke koeraomanikke, kes on teadlikud oma vastutusest koera ja koerapidamise seaduse ees.

Keskkonnaameti metsaosakonna teostatud 2015. aasta välitöödest selgus, et 77%-l kõigist metsauuendust vajavatest aladest on uuendustööd tehtud. Kõige tagasihoidlikumalt rakendasid uuendamisvõtteid Läänemaa metsaomanikud - 49%.

Autojuhtimise ajal telefoniga tegelemise tõttu juhtub Eestis keskmiselt üle kahe liiklusõnnetuse päevas, ütles maanteeameti ennetustöö osakonna juhataja Monika Heinrand.